Niezalogowany
zmień rozmiar:

Jak zacząć

DRODZY RODZICE,

O przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy oraz wybranych przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2020/2021mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.


Przedszkolami niepublicznymi, o których mowa powyżej są Niepubliczne Przedszkole Sportowo - Artystyczne „SPORTART” w Tychach, Przedszkole Niepubliczne „EUREKA” w Tychach, Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Chatka Małolatka” w Tychach, Niepubliczne Przedszkole „Angielska Chatka” w Tychach oraz Przedszkole Niepubliczne „ABC” w Tychach.


Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola zachęcamy do zapoznania się z ofertą przedszkoli.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://przedszkola-tychy.nabory.pllub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce przedszkolnej. We wniosku można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając,że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.


UWAGA!

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej we wniosku jako pierwsza) w terminie od 10 lutego do 24 lutego 2020 r.  


WAŻNE TERMINY:


Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami

10 lutego 2020 r. - 24 lutego 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13 marca 2020 r.  godz. 10:00

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 13 marca 2020 r. - 19 marca 2020 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

20 marca 2020 r.  godz. 10:00

Rekrutacja ID: 141; Wersja: 20.143.310.2085 Harmonogram ID: 805;