Niezalogowany
zmień rozmiar:

Informacja dotycząca wskazywania miejsc w przedszkolach


Uprzejmie informujemy , że w myśl obowiązujących przepisów wskazania na wolne miejsca w przedszkolach są w trakcie realizacji (wysyłane listem poleconym).


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Jeżeli Państwa dziecko, biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Tychach na rok szkolny 2017/2018,  nie zostało zakwalifikowane do żadnej z wybranych placówek, skontaktujemy się z Państwem w celu wskazania nowej placówki wychowania przedszkolnego. 

 

W myśl obowiązujących przepisów, w sytuacji gdy liczba dzieci zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, zamieszkałych na obszarze danej gminy, przewyższa liczbę miejsc w tym przedszkolu, Prezydent Miasta jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, niepubliczne przedszkole, albo inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, które mogą przyjąć dziecko. Niepubliczne przedszkole lub inna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego, do których może być skierowane Państwa dziecko,  zostaną wyłonione w ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta konkursu.


Pisma w ww. sprawie będą do Państwa kierowane sukcesywnie, począwszy od 29 maja 2017 r.

Po otrzymaniu pisma wskazującego placówkę wychowania przedszkolnego mogącą przyjąć dziecko, będziecie Państwo zobowiązani zgłosić się do tej placówki w celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka.

Nie dopełnienie potwierdzenia woli uczęszczania skutkuje utratą miejsca we wskazanym  przedszkolu.

Od wskazania nie przysługuje odwołanie i nie ma możliwości otrzymania ponownego wskazania miejsca w innym przedszkolu.

 

WAŻNE TERMINY:

1

Otwarcie systemu dla rodziców - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami

19 kwietnia do 5 maja 2017 r.

2

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16 maja 2017 r.

3

Potwierdzanie woli uczęszczania (podpisywanie umów)

18 - 22 maja 2017 r.

do godz. 15:00

4

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

22 maja 2017 r.

 

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 7.103.283.1091 Harmonogram ID: 575;