Niezalogowany
zmień rozmiar:


Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019SZANOWNI  RODZICE,


W związku z zakończeniem postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wskazaniem miejsc wszystkim dzieciom, które w czasie rekrutacji podstawowej nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek, jak również po zabezpieczeniu miejsc dla dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019  będą obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, na dzień 21 sierpnia 2018 r. gmina Tychy nie dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stąd nie zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające do tych placówek.

Rekrutacja ID: 134; Wersja: 8.123.293.1391 Harmonogram ID: 652;