Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach na rok szkolny 2018/2019DRODZY RODZICE ,

 

Jeżeli Państwa dziecko brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Tychach na rok szkolny 2018/2019 i nie zostało zakwalifikowane do żadnej spośród wymienionych we wniosku placówek, skontaktujemy się z Państwem pisemnie w celu wskazania nowej placówki, która może przyjąć dziecko.

Wskazania do placówki będą prowadzone na podstawie art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.).

Kierowanie na wolne miejsca rozpocznie się z dniem 23 marca 2018 r. i będzie trwało sukcesywnie, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Po otrzymaniu pisma wskazującego placówkę wychowania przedszkolnego mogącą przyjąć dziecko, będziecie Państwo zobowiązani zgłosić się do tej placówki w celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Nie dopełnienie potwierdzenia woli uczęszczania skutkuje utratą miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w Tychach. INFORMACJA O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokonaniu wskazań miejsc dzieciom, które w czasie rekrutacji nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek, gmina nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Termin rekrutacji uzupełniającej określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy. https://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=388671


WAŻNE TERMINY :

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami

21 lutego 2018 r. - 7 marca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16 marca 2018 r.  godz. 9:00

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

16 marca 2018 r. - 21 marca 2018 r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

22 marca 2018 r. do godz. 15:00

Rekrutacja ID: 134; Wersja: 8.116.291.1327 Harmonogram ID: 651;