Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole Niepubliczne "Eureka"

Adres: Bacha 3B
43-100 Tychy
pokaż na mapie
Dyrektor:
Strona WWW: www.eureka-tychy.pl
E-mail: centrum-eureka@o2.pl

Opis oferty:


​Przedszkole Niepubliczne EUREKA czynne jest od 06.45 do 17.00. Podstawę programową wychowania przedszkolnego realizujemy w godzinach 8.00 do 13.00.


Oferta:
Przedszkole Niepubliczne EUREKA to kameralne przedszkole. Posiada ​dwa oddziały. Pierwsza grupa to dzieci 3 i 4-letnie, druga grupa to dzieci 5 i 6-letnie. Zatrudnionych jest tu 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, psycholog, surdopedagog, logopeda. Dyrektorem przedszkola jest pedagog, neurologopeda kliniczny i certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Misją naszego przedszkola jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju naszych dzieci - wyrównywanie słabych i rozwijanie mocnych stron oraz talentów. Ważne dla nas jest indywidualne podejście do każdego dziecka. Przedszkole posiada własny ogródek przedszkolny, dwie sale przedszkolne, szatnię, gabinet do terapii integracji sensorycznej i gabinety do pracy indywidualnej z dzieckiem.

Zajęcia dodatkowe :
​W Przedszkolu Niepublicznym EUREKA prowadzimy zajęcia z zakresu podstawy programowej, zajęcia języka angielskiego prowadzone przez lektora, jak również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej (terapia logopedyczna, konsultacje z psychologiem). Prowadzimy również zajęcia specjalistyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej). W Przedszkolu prowadzone są również zajęcia z rytmiki i twórcze zajęcia plastyczne. 


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
CAŁE PRZEDSZKOLE Całe przedszkole

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 731;