Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole Niepubliczne "ABC"

Adres: Ustronna 1
43-100 Tychy
pokaż na mapie
Dyrektor:
Strona WWW: facebook.com/Przedszkole-Niepubliczne-ABC
E-mail: abctychy@wp.pl

Opis oferty:


​Przedszkole Niepubliczne ABC posiada dwie lokalizacje.
Główna siedziba przedszkola mieści się na os. U  przy ulicy Ustronnej 1, filia na os. B przy ulicy Nowokościelnej 33 i pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00
Przedszkole posiada 4 oddziały po ok 14 osób w grupie.
Zatrudnionych jest 7 nauczycieli w tym dyrektor .
Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje, wszyscy nauczyciele mają ukończone studia magisterskie i dodatkowo biorą udział w szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli.

Oferta:
​Przedszkole realizuje zajęcia w ramach podstawy programowej wykorzystując dostępne metody pracy tak, aby w pełni rozwijać nasze przedszkolaki. Placówka posiada również ofertę zajęć dodatkowych.
Sale zabaw są wielofunkcyjne, jasne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. 
Filia przy ulicy Nowokościelnej posiada piękny ogród wyposażony w urządzenia dostosowane do wieku dzieci oraz salę doświadczania świata, w której odbywają się  zajęcia indywidualne dla przedszkolaków. Sala ta stanowi również alternatywę w sytuacjach, kiedy pogoda uniemożliwia wyjście na spacer. Dzieci uczęszczające do przedszkola przy ulicy Ustronnej mają również możliwość korzystania z placu zabaw oraz rozwijania ciekawości świata podczas spacerów.Zajęcia dodatkowe :
W ramach zajęć dodatkowych w przedszkolu codziennie realizowane są  zajęcia z języka angielskiego na licencji MUSICAL ENGLISH.  Dzieci objęte są opieką logopedy w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia taneczne oraz zajęcia ruchowe w ramach Ogólnopolskiego Programu Przedszkoliada.pl.
W przedszkolu organizowane są warsztaty edukacyjne o różnej tematyce, które mają również charakter wyjazdowy.

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
PRZEDSZKOLE ABC UL. NOWOKOŚCIELNA 33 Cała placówka
PRZEDSZKOLE ABC UL. USTRONNA 1 cała placówka

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 731;