Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi

Adres: Hubala 7
43-100 Tychy
pokaż na mapie
Dyrektor: Danuta Waszak
Strona WWW: http://www.przedszkole29.tychy.edu.pl/
E-mail: P29@oswiata.tychy.pl

Opis oferty:


Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się w centrum miasta Tychy, z dogodnym dojazdem komunikacją publiczną (autobus, trolejbus) i samochodem, z dala od głównych ulic, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo dzieci. Pobliskie otoczenie placówki w postaci placu zabaw oraz przestrzenie łąk - są atrakcją dla dzieci podczas zabaw na powietrzu i spacerów.  Budynek jest wolnostojący - posiada trzy kondygnacje. W dwóch górnych mieszczą się sale dzienne, w przyziemiu znajduje się część kuchenno -gospodarcza oraz sala gimnastyczna. Siedem sal dydaktycznych, gabinety do zajęć specjalistycznych: gabinet terapeutyczny, logopedyczny, psychologiczny, sala doświadczania świata, terapii polisensorycznej.  Pomieszczenia są  nowocześnie wyposażone: tablice interaktywne, projektory, komputery,  pomoce dydaktyczne oraz pomoce do zajęć metodą Marii Montessorimeble, kąciki tematyczne, stoliki, krzesełka, zabawki. Przedszkole posiada ogrodzony ogród oraz nowoczesny plac zabaw. W przedszkolu funkcjonują 2 oddziały ogólnodostępne i 5 oddziałów integracyjnych. W oddziałach integracyjnych zatrudnieni są nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający, pomoc nauczyciela. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi do 20, w tym do 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Różnorodne i atrakcyjne zajęcia, które odbywają się w przedszkolu, dostosowane są do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci. Obok zajęć dydaktycznych, zabaw, zajęć w kółkach zainteresowań: plastycznym, literackim, sportowym, tanecznym, zajęć z języka angielskiego, festynów rodzinnych, wycieczek, występów dzieci w przeglądach artystycznych w Teatrze Małym w Tychach, udziału dzieci w różnorodnych konkursach i festiwalach ekologicznych, zdrowotnych, sportowych, recytatorskich, plastycznych (ogólnopolskich, wojewódzkich, lokalnych) realizowane są zajęcia wspierające, prowadzone przez specjalistów, takich jak: oligofrenopedagodzy, surdopedagog, logopeda, psycholog, terapeuta pedagogiczny, tyflopedagog. Dodatkowo prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z udziałem rodziców. Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami: Stowarzyszenie ,,Wiosna" w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Szlachetna Paczka", Uniwersytet Śląski, Urząd Miasta Tychy, MDK, Teatr Mały w Tychach, Teatr Moich Marzeń z Chorzowa, Multikino w Tychach, TPD, Szkoły Podstawowe, MOPS, Hospicjum, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i inne. Współpraca polega na uczestnictwie w różnorodnych programach, projektach i konkursach, organizowaniu zajęć i praktyk studenckich, prezentowaniu programów artystycznych przez dzieci dla dzieci oraz osób starszych, organizowaniu akcji charytatywnych. Nasza placówka prowadzi współpracę z zagranicą w ramach programu eTwinning, a także prowadzi wymianę informacji pomiędzy Przedszkolami w Norwegii i szkołami w Amboseli i na wyspie Wasinii z Kenii. Przy Przedszkolu działa Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Nr 5.
Oferta:

Mamo! Tato! Przyjdź ze swoim dzieckiem do naszego Przedszkola. Zapewniamy każdemu wychowankowi bardzo dobre warunki rozwoju, zdobycie różnorodnych umiejętności i osiąganie sukcesów. U nas dzieci czują się dobrze i bezpiecznie, są radosne i szczęśliwe. Tu panuje ciepła, serdeczna i rodzinna atmosfera. Tu, poprzez integrację - wzajemne korzyści odnoszą dzieci zdrowe i dzieci o specjalnych potrzebach. Oferujemy naszym przedszkolakom atrakcyjne zajęcia i zabawy w obszarze: językowym, muzycznym, wokalnym, teatralnym, plastycznym, ruchowo - sportowym, przyrodniczym, matematycznym, społeczno - emocjonalnym oraz zajęcia specjalistyczne w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia logopedyczne, psychologiczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne), zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Oferujemy także dodatkowe zajęcia bezpłatne w ramach kółka plastycznego, literackiego, tanecznego, sportowego. Realizujemy programy wychowawcze, edukacyjne i profilaktyczne, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci i oczekiwaniami rodziców, a także dostosowujemy posiłki do indywidualnej diety dla dzieci o takich potrzebach. Nad rozwojem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna i obsługowa, oddana dzieciom i rodzicom. Uczestniczymy w wielu ogólnopolskich i miejskich programach, kampaniach, akcjach profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy, poszanowania praw dziecka, dbania o bezpieczeństwo i kulturę fizyczną, promowania zdrowia i właściwych nawyków żywieniowych (,,Zdrowy Przedszkolak", ,, Małe Ogródki"). Działamy na rzecz naturalnej diety i ekologicznych upraw w ogródku przedszkolnym. Prowadzimy także współpracę z zagranicą za pośrednictwem ,,eTwinningu", uczestnicząc w różnych projektach własnego autorstwa i projektach ogłoszonych przez kraje Europy i świata. Polega to na wymianie informacji o formach i metodach pracy w różnych krajach, na wymianie wytworów prac dzieci, zdjęć, nagrań multimedialnych celem wzbogacania wiedzy i zainteresowań dzieci życiem rówieśników z innych krajów.
Zajęcia dodatkowe :

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
PRZEDSZKOLE NR 29 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Wolne miejsca

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 731;