Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole nr 22

Adres: Dąbrowskiego 85
43-100 Tychy
pokaż na mapie
Dyrektor: Krystyna Makara
Strona WWW: przedszkole22.edupage.org
E-mail: p22@oswiata.tychy.pl

Opis oferty:


Przedszkole nr 22 istnieje od 1974 roku. Placówka mieści się w samodzielnym, piętrowym budynku położonym przy ulicy Dąbrowskiego 85. W budynku przedszkola znajduje się 6 sal zajęć, bardzo dobrze wyposażonych w meble, zabawki i pomoce dla 6 grup przedszkolnych. Przedszkole może zapewnić opiekę 143 dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci mogą bawić się w przylegającym do przedszkola ogrodzie, który wyposażony jest w przyrządy rekreacyjne i konstrukcje do zabaw. Podstawa programowa realizowana jest od 8.00 do 13.00. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna kochająca pracę z dziećmi. Panuje tutaj rodzinna atmosfera, której towarzyszy radość bycia razem.
Wychowankowie naszej placówki osiągają dobre rezultaty w szkole. 


Oferta:
Praca wychowawczo- dydaktyczna oparta jest na sprawdzonych i nowatorskich metodach pracy. Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka, jego aktywność, samodzielność, wrażliwość i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Umożliwiamy dzieciom prezentację swoich umiejętności, zdolności i zainteresowań poprzez udział w konkursach plastycznych, sportowych, recytatorskich, tanecznych i wokalnych. systematycznie organizujemy w przedszkolu koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, warsztaty plastyczne oraz spotkania dzieci z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów. W przedszkolu odbywają się tradycyjne imprezy, uroczystości oraz konkursy dla dzieci i rodziców. Bierzemy udział w wielu imprezach środowiskowych: przeglądach artystycznych, występach teatralnych, festiwalach. Uczestniczymy w ogólnopolskich akcjach i programach. Współpracujemy ze szkołami podstawowymi, biblioteką i innymi instytucjami wspierającymi przedszkole. Współtwórcami naszych działań i współautorami sukcesów dzieci są rodzice. Zapewniamy im wsparcie w ich roli wychowawczej oraz dostęp do rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach dzieci. 


Zajęcia dodatkowe :
W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość i chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych. W grupach dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich zgodnie z wolą rodziców prowadzone są zajęcia religii. We wszystkich grupach odbywają się zajęcia języka angielskiego. Wszystkie dzieci otoczone są opieką psychologa, pedagoga i logopedy. Umożliwiamy dzieciom udział w zajęciach o charakterze sportowym: karate oraz Przedszkoliada - zajęcia z piłką prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. Nasze przedszkole propaguje ideę zrównoważonego rozwoju i kształtuje zachowania przyjazne zdrowiu i bezpieczeństwu.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
PRZEDSZKOLE NR 22

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 731;