Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole nr 20 im. Karlika i Karolinki

Adres: Katowicka 102a
43-100 Tychy
pokaż na mapie
Dyrektor: Elżbieta Jędryka
Strona WWW: p20tychy.edupage.org
E-mail: p20@oswiata.tychy.pl

Opis oferty:


Przedszkole Nr 20 im. Karlika i Karolinki jest placówką publiczną, usytuowaną na obrzeżach miasta Tychy,
w dzielnicy Czułów. Placówka jest wyposażona w 6 sal do zajęć oraz posiada  dużą salę gimnastyczną ze sportowo - zabawowym wyposażeniem. Budynek przedszkola otacza duży, zielony teren na którym znajdują się 2 piaskownice, 2 zjeżdżalnie, nowoczesny plac zabaw „BALBINKA” oraz 4 kiwaki oraz karuzela. Ogród przedszkola oraz  teren zewnętrzny  jest monitorowany i objęty  nadzorem firmy ochroniarskiej.  Przedszkole Nr 20 jest placówką wielooddziałową złożoną z 6 oddziałów żywieniowych.
Codziennie w przedszkolnej kuchni przygotowywane są smaczne i zdrowe posiłki. Tradycją przedszkola są organizowane rokrocznie festyny rodzinne oraz  ciekawe imprezy integracyjne odbywające się na terenie przedszkola. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.


Oferta:
W NASZYM PRZEDSZKOLU
• Umożliwia się wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
• Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, która stosuje nowoczesne metody wychowania i systematycznie je uzupełnia oraz podnosi swoje kwalifikacje i stopnie awansu zawodowego.
• Nauczyciele stale poszerzają swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w wielu kursach, konferencjach wewnętrznych i zewnętrznych.
• Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności.
• Rodzice są współautorami życia przedszkola.
• Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko i jego potrzeby, umożliwiające mu wszechstronny rozwój.
• Sprawuje się opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków, zapewnia się im bezpieczne warunki pobytu, uczy podopiecznych bezpiecznych, prozdrowotnych zachowań.
Przedszkole podtrzymuje dziedzictwo kulturowe poprzez realizację edukacji regionalnej.
Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w licznych konkursach, prezentacjach oraz zawodach sportowych organizowanych przez inne placówki oświatowe. My jesteśmy gospodarzami regionalnego konkursu plastycznego "Bery i Bojki śląskie" oraz regionalnego konkursu recytatorskiego w gwarze śląskiej. Nasze przedszkole realizuje programy ogólnopolskie, np. "Zdrowy przedszkolak", "Tato, mamo, wolę wodę".
Współpracujemy z licznymi placówkami w Tychach, gościmy przedstawicieli Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, którzy prowadzą ciekawe zajęcia dla przedszkolaków. Bierzemy udział w licznych akcjach charytatywnych.  Gościmy na terenie przedszkola profesjonalnych artystów  prezentujących koncerty muzyczne bądź sztuki teatralne dla dzieci.
Zajęcia dodatkowe :
ZAJĘCIA NIEODPŁATNE: zespół tańca ludowego "Czułowianie", zespół jasełkowy „Gwiozdeczki”,zespół teatralny "Englisch drama", zespół tańca nowoczesnego „Tańczące Bajtle", ''Zabawy z plastyką", poranki muzyczne, poranki w izbie regionalnej. Ponadto - 2 x w tygodniu odbywają się zajęcia z religii (na życzenie rodziców) oraz zajęcia z języka angielskiego.   Kontynuowany jest od wielu lat projekt ,,Małe Ogródki".
ZAJĘCIA POZABUDŻETOWE: basen, ,,Przedszkoliada", której misją jest zapewnienie dzieciom rozrywki i edukacji ruchowej, przygoda ze sportem, zabawy z piłką.
Prowadzone są pokazowe zajęcia dla studentów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
PRZEDSZKOLE NR 20 IM.KARLIKA I KAROLINKI

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 731;