Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Adres: Czarnieckiego 5
43-100 Tychy
pokaż na mapie
Dyrektor: Beata Darowska
Strona WWW: www.przedszkole12.tychy.edu.pl
E-mail: P12@oswiata.tychy.pl

Opis oferty:


Nasze przedszkole znajduje się na jednym ze starszych osiedli naszego miasta. Jest wolno stojącym, jednopiętrowym budynkiem, otoczonym niskimi blokami. Na parterze znajdują się 4 sale zabaw, hol, szatnia dla dzieci, gabinet logopedyczny oraz kancelaria zastępcy dyrektora. Na piętrze znajdują się 3 sale zabaw, kuchnia, gabinet dyrektora oraz dobrze wyposażona w sprzęt do ćwiczeń i zabaw ruchowych sala gimnastyczna, która mieści się w holu górnym. Przedszkole dysponuje nowymi łazienkami dostosowanymi do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz nowo dobudowaną windą. Placówka posiada duży ogród, stopniowo doposażany w nowe urządzenia do zabaw.
Przedszkole zostało otwarte w 1957 r. Od początku swojej działalności funkcjonowały w nim grupy ogólnodostępne oraz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 1992 roku, jako pierwsza w Tychach, w naszym przedszkolu powstała grupa integracyjna, do której uczęszczały dzieci 5 - letnie. Przedszkole prowadzi także zajęcia w Szpitalu Miejskim w Tychach dla dzieci hospitalizowanych.

W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu zostaną utworzone cztery grupy integracyjne, jedna grupa ogólnodostępna oraz dwie grupy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Oferta:

W naszym przedszkolu zapewniamy:

realizację podstawy programowej,  kreatywność form i metod nauki i wychowania, serdeczną i rodzinną atmosferę, bezpieczeństwo oraz szybką adaptację dziecka do środowiska przedszkolnego, sale zabaw wyposażone w zabawki i odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne, wysoko wykwalifikowaną i systematycznie doskonaląca się kadrę pedagogiczną, szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym, odkrywamy i rozwijamy indywidualne talenty zachowując równowagę pomiędzy nauką i zabawą.

Bezpłatna podstawa programowa:

W godzinach od 8.00 do 13.00 realizujemy bezpłatną 5 - godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Wyżywienie:

Dysponujemy nowoczesnym i bezpiecznym zapleczem gastronomicznym. Serwowane posiłki są różnorodne, smaczne, zdrowe i estetycznie podane. Zapewniamy dietę bogatą w składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dziecka.Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z trzech posiłków:

- śniadanie godz. 9.00 - obiad godz.12.00 - podwieczorek godz. 14.00

Istnieje również możliwość dostosowania posiłków do indywidualnej diety dla dzieci o specjalnych potrzebach.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Przedszkole prowadzi :

Terapię EEG- Biofeedback -jest to metoda wspomagająca funkcjonowanie układu nerwowego człowieka poprzez biologiczne sprzężenie zwrotne. Za pomocą odpowiedniego urządzenia rejestrowane są fale mózgowe, a osoba trenująca otrzymuje informacje zwrotne o jakości pracy własnego mózgu. Metoda jest nieinwazyjna i bezpieczna, skierowana do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Biofeedback wspomaga terapię osób przejawiających takie zaburzenia jak:trudności z koncentracją uwagi, pamięcią oraz uczeniem się; ADHD; ADD; autyzm; zaburzenia ze spektrum autyzmu; zespół Aspergera; specyficzne trudności w uczeniu się typu dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia; zaburzenia zachowania.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- wielokierunkowe oddziaływania mające na celu niwelowanie trudności rozwojowych u dzieci. Zakres działań obejmuje również rodzinę dziecka.

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego- jest to szeroka gama pomocy psychologiczno- pedagogicznej realizująca wszystkie zalecenia zawarte w orzeczeniach.

Pomoc dla dzieci z trudnościami edukacyjno-wychowawczymi-pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w trakcie bieżącej pracy przez naszych nauczycieli i specjalistów

Dogoterapia, Logorytmika, Arteterapia, Terapia ręki , Zajęcia dla dzieci mających trudności emocjonalne oraz Zajęcia w Sali Doświadczania Świata - dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ponadto w przedszkolu oferujemy współpracę z różnymi specjalistami takimi jak: psycholog kliniczny, pedagog, neurologopeda, logopeda, rehabilitant / fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta EEG Biofeedback.

Przedszkole realizuje Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej " Dobre przedszkole na dobry start"

Zajęcia dodatkowe :

Troszcząc się o wszechstronny rozwój każdego dziecka przygotowaliśmy ofertę zajęć, które kształcą i rozwijają zdolności i pasje dzieci.

W przedszkolu organizujemy bezpłatne zajęcia takie jak:

-Język angielski

-Zajęcia umuzykalniające

-Gimnastyka profilaktyczna wad postawy

-Religia ( organizowana na prośbę rodzica)

-Zajęcia logopedyczne

-Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

-Zajęcia biblioteczne

-Konsultacje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Realizujemy wiele programów własnych min:

-,,Mały myśliciel", "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak", "Jestem sobie przedszkolaczek" - program adaptacyjny, "Plastyka dla smyka", "Zabawy z folklorem - dziecko w świecie sztuki ludowej", "Idziemy razem przez świat", "Z muzyką tańcem i piosenką przez cztery pory roku", "Wspólnie wyczarujemy piękny, kolorowy świat", "Zielony ogród - przedszkolak ekologiem", "Kuchnia przedszkolaka od jesieni do lata", "Matematyka dla smyka", "Badamy, odkrywamy", "Poznaję mój kraj", "Przyjaciele książki".
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
PRZEDSZKOLE NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 731;