Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi

Adres: Braterska 7
43-100 Tychy
pokaż na mapie
Dyrektor: Marzena Goj
Strona WWW: http://przedszkole10tychy.pl/
E-mail: P10@oswiata.tychy.pl

Opis oferty:


Przedszkole Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, funkcjonuje w Tychach od 1 września 1954 roku. Początkowo placówka prowadziła działalność jako 4 oddziałowe, publiczne przedszkole dla 100 dzieci (Przedszkole nr 10). W sierpniu 2009 roku nastąpiła rozbudowa przedszkola (dobudowanie kondygnacji), dzięki czemu placówka pozyskała 2 sale do zajęć i mogła przyjąć dodatkowo 50 dzieci. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska oraz w związku z rosnącą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2015/2016 utworzyliśmy dwa oddziały integracyjne. W obecnej chwili w przedszkolu funkcjonują 3 oddziały ogólnodostępne oraz 3 oddziały integracyjne, łącznie posiadamy 135 miejsc dla dzieci. Placówka usytuowana jest w budynku wolnostojącym, czterokondygnacyjnym na terenie osiedla "B" w Tychach, pośrodku domów jednorodzinnych i czteropiętrowych bloków mieszkaniowych. Izoluje to placówkę od ruchu drogowego i zgiełku miasta. Budynek otoczony jest ogrodem przedszkolnym o powierzchni 3150 m2, wyposażonym w certyfikowane konstrukcje drewniane do zabaw ruchowych oraz 2 piaskownice i mini boisko z nawierzchnią tartanową.

 Przedszkole dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem niezbędnym do realizacji zadań statutowych. Aktualnie do realizacji tych zadań placówka dysponuje: sześcioma salami zabaw z łazienkami dla każdej grupy, szatnią, 2 holami wykorzystywanymi do zajęć ruchowych, muzycznych (rytmiczno – tanecznych), piłkarskich; kuchnią, zmywalnią, gabinetem dyrektora, pokojem intendenta oraz  dwoma gabinetami do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
Na parterze znajduje się szatnia przedszkola, gdzie wyeksponowane są prace plastyczne dzieci z poszczególnych grup. Natomiast w przedsionku przedszkola, na tablicach ogłoszeń, zamieszczone są bieżące informacje dla rodziców. Na pierwszym i drugim piętrze są duże hole - wykorzystywane nie tylko do ćwiczeń, zajęć ruchowych, muzycznych i tanecznych, ale także do spotkań z ciekawymi ludźmi oraz prezentowania umiejętności, zdolności i osiągnięć naszych wychowanków podczas różnorodnych uroczystości.

Oddziały przedszkolne zajmują duże, przestronne sale, wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach czystych, zapewniających dogodną i bezpieczną realizację podstawy programowej i innych programów edukacyjnych. Wnętrza są kolorowe, wzbudzą ciekawość dziecka i stymulują jego potrzeby rozwojowe.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00, w tym czasie odbywają się zajęcia realizowane w ramach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz zajęcia inspirowane przez nauczycielki czy podejmowane z inicjatywy dzieci. Ponadto w przedszkolu odbywają się, po godzinie 13:00, bezpłatne zajęcia dodatkowe: religia, pantomima, zajęcia z piłki nożnej. Dzieci uczestniczą również w zajęciach hokeja na tyskim lodowisku.
Oferta:
* Przedszkole jest dla dzieci i rodziców; Dzieci są bardzo dobrze przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego;
*Atuty naszej placówki:
- Smaczne posiłki , które przygotowywane są w przedszkolu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia;
- Liczne wyjścia poza teren placówki (spacery, wycieczki, zwiedzanie wystaw, wyjścia do kina i teatru, mediateki, biblioteki, Teatru Małego);
- Zajęcia dodatkowe (występy aktorów, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty umuzykalniające, pokazy gadów, ptaków, mini planetarium, pierwsza pomoc przedmedyczna, itp.)
- Wysoki poziom wykształcenia kadry pedagogicznej;
- Codzienne zajęcia edukacyjne dostosowane do umiejętności i możliwości każdego dziecka;
- Realizacja licznych programów ogólnopolskich z zakresu: edukacji regionalnej, matematycznej, muzyczno - tanecznej, językowej poprzez zabawę jako podstawową formę działalności dziecka przedszkolnego; programów własnych opracowanych przez nauczycieli naszej placówki a także międzynarodowych: "Przyjaciele Zippiego", który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi);
- Kontakt z psychologiem i pedagogiem oraz logopedą;
- Stosowanie atrakcyjnych metod pracy z dziećmi (np. aktywne słuchanie muzyki poważnej wg Batti Strauss, "Dziecięca matematyka" profesor Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej, alternatywne metody nauki czytania i wiele innych twórczych i aktywizujących każde dziecko metod pracy);
- Nowoczesne wyposażenie przedszkola (bogata baza dydaktyczna, meble dostosowane do wzrostu dzieci).
Mając na uwadze prawidłowy rozwój dzieci powierzonych naszej opiece uruchomiliśmy oddziały integracyjne aby zapewnić prawidłowy rozwój i wyrównywanie szans edukacyjnych.Zajęcia dodatkowe :
NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY:
- język angielski (dla wszystkich grup wiekowych), religię (na życzenie rodziców);
- ćwiczenia logopedyczne (po wcześniejszej diagnozie przez specjalistę zatrudnionego w przedszkolu);
- zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne prowadzone przez nauczycieli posiadających odpowiednie uprawnienia;
- zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich oraz ich rodziców w ostatnim tygodniu sierpnia;
- realizację programów ogólnopolskich, programów własnych nauczycieli placówki;
- zajęcia terapeutyczne dla dzieci (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami;
- zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
- nieodpłatne zajęcia z Pantomimy, Piłki nożnej, Hokeja (dla dzieci 4, 5, 6 - letnich);
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych: Kółko teatralne ; kółko z języka angielskiego; kółko plastyczne, kółko origami (oferta może myć modyfikowana w zależności od potrzeb dzieci).
Od roku szkolnego 2018/2019, dzięki wzbogaceniu bazy dydaktycznej o nowoczesne pomoce poszerzyliśmy swoją działalność o:
- zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego: "Magiczny dywan", "Tablica interaktywna";
- atrakcyjne zabawy i zajęcia z wykorzystaniem nowatorskich metod ( np.kodowanie) i pomocy dydaktycznych ("Ozoboty", "Wiatrak matematyczny"), programów interaktywnych: "mTalent".

Ponadto w bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację projektu:

 Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach.

Projekt ten będzie kontynuowany w roku szkolnym 2019/2020

Więcej informacji o projekcie: http://przedszkole10tychy.pl/?page_id=11885
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 731;