Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia

Adres: Brzozowa 41
43-100 Tychy
pokaż na mapie
Dyrektor: Beata Kopko
Strona WWW: przedszkole9tychy.edupage.org
E-mail: p9@oswiata.tychy.pl

Opis oferty:


Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach powstało w 1955 r. Usytuowane jest w jednej z najstarszych dzielnic miasta – na oś. B. Mieści się w budynku wielorodzinnym, zajmuje parter i I piętro. Dysponuje czterema dużymi salami zabaw, holem do ćwiczeń gimnastycznych, biblioteką dla dzieci, szatnią dziecięcą, zapleczem kuchennym oraz ogrodem z placem zabaw wyposażonym w bezpieczne, posiadające certyfikat urządzenia rekreacyjne, w którym dzieci bawią się i odpoczywają.

Przedszkole położone jest wśród zieleni i niskiej zabudowy, w pobliżu łąki, ogródków działkowych i przedmieść, co pozwalana na bezpośredni kontakt wychowanków z naturą. Pomieszczenia do zajęć wyposażone są w nowoczesne meble, sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci 3-6 letnich, zapewniające pełną realizację zadań statutowych przedszkola. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, twórcza, stosująca nowoczesne metody pracy kadra pedagogiczna.
Oferta:

W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały dla dzieci od 3 do 6 lat.

Przedszkole ma profil zdrowotno- przyrodniczy. Jednym z naszych największych atutów jest zdrowe żywienie dzieci, zrównoważone odżywczo i odpowiednie dla wieku. Różnorodne posiłki są przygotowywane z produktów jak najmniej przetworzonych, naturalnych i wysokiej jakości, warzyw z certyfikowanych ekologicznych gospodarstw. Od 2018/2019 roku przedszkole realizuje program Przedszkola Promującego Zdrowie.

W naszym przedszkolu dziecko może skorzystać z 3 posiłków, które przygotowuje się zgodnie z zasadami zdrowego żywienia przedszkolaka:
- śniadanie godz. 9:00
- obiad godz. 12:00
- podwieczorek godz. 14:00,
Jesteśmy otwarci na potrzeby żywieniowe dzieci alergicznych, wymagających diety. W uzgodnieniu z rodzicami możemy przygotować oddzielnie posiłki dzieciom,które tego potrzebują.

Przedszkole, szanując indywidualność każdego dziecka przygotowuje je w twórczej i serdecznej atmosferze do podjęcia roli ucznia oraz członka społeczności:
-
propaguje zdrowy styl życia i zachowania przyjazne przyrodzie poprzez realizację szeregu działań
  promujących edukację zdrowotną i przyrodniczą,

-
kształtuje osobowość dzieci w sposób otwarty, twórczy i aktywny,
-
współdziała z rodziną w procesie nauczania, wychowania i opieki,
-
wspomaga wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb
  i możliwości,
-
stara się poznać potrzeby dzieci i diagnozuje ich możliwości i zainteresowania,
-
kształtuje w nich poczucie własnej wartości, uczy tolerancji i patriotyzmu,
-
tworzy warunki do jak najlepszego przygotowania dziecka do podjęcia roli ucznia,
-
oferuje gamę różnorodnych zajęć w sferze muzycznej, ruchowej, plastycznej, umysłowej,
-
odkrywa twórcze predyspozycje dzieci i daje możliwość rozwijania ich,
- wspiera rodziców w wychowaniu dziecka na dobrego i szczęśliwego człowieka, dojrzałego społecznie
i emocjonalnie.

Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach otwartych, spotkaniach rodzinnych,  okolicznościowych
, konsultacjach psychologiczno-pedagogicznych, prelekcjach specjalistów organizowanych na terenie placówki.
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają dzieciom w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób osiąganie sukcesów rozwojowych.Zajęcia dodatkowe :
Zajęcia dodatkowe bezpłatne:
-
język angielski – dla wszystkich dzieci,
-
nauka religii - na wniosek rodziców,

- terapia logopedyczna– dla dzieci starszych, wg potrzeb.

Dzieci mają możliwość skorzystania także z kółka piłkarskiego, zajęć na basenie i zajęć tenisowych.
Ponadto nauczycielki prowadzą kółka zainteresowań dla chętnych dzieci min. koło szachowe, wesoła gimnastyka (gimnastyka korekcyjna), koło logorytmiczne, mały badacz, mały majsterkowicz, koło artystyczne (zabawy w teatr).

W przedszkolu realizowane są także liczne innowacje:
- "Główka pracuje, liczy i koduje" innowacja opierająca się na założeniu uznającym programowanie za kluczową kompetencje XXI w.
-"Poznajemy przyrodę" podczas której dzieci przez obserwacje i wykonywanie prostych doświadczeń poszerzają wiedzę z zakresu przyrody, zjawisk atmosferycznych, kosmosu, zdrowia.
- "Tajemniczy ogród" - dzięki innowacji dzieci pogłębiają wiedzę z edukacji ogrodniczo-przyrodniczej, kształtują emocjonalny stosunek do przyrody.
-"Przyrodnicze abecadło" - rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką ekologiczną, propagowanie ekologicznego stylu życia, wzbudzanie chęci i motywów do działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej przedszkola.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. PLUSZOWEGO MISIA

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 731;