Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole nr 8 "Zielony Ogród" z Oddziałami Integracyjnymi

Adres: Wojska Polskiego 2
43-100 Tychy
pokaż na mapie
Dyrektor: Janina Halama
Strona WWW: www.przedszkole8tychy.edupage.org
E-mail: p8@oswiata.tychy.pl

Opis oferty:


Przedszkole nr 8 "Zielony Ogród" w Tychach jest jednym z najstarszych przedszkoli w całym mieście. Placówka znajduje się na osiedlu "A" - Anna i liczy 65 lat. To przedszkole z bogatą historią, klimatem, przepięknym ogrodem i duszą, wychowało już kilka pokoleń. Na uboczu osiedla, z dala od wielkomiejskiego hałasu, dzieci nie tylko się uczą, ale też wypoczywają w ciszy i harmonii z naturą, czemu sprzyja ogromny ogród z placem zabaw, ogromny taras zabezpieczony ogrodzeniem, mnóstwo zieleni, miejscem do zabaw i gier ruchowych oraz boisko do gier drużynowych z bieżnią (powstałe z Funduszu Partycypacyjnego). Polecamy wszystkim Naszą placówkę jako miejsce doskonałe dla wychowania i dorastania Państwa pociech. W przedszkolu serwujemy pyszną domową kuchnię, prowadzoną od wielu już lat zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, która podbiła serca nie tylko naszych milusińskich, ale również gości Naszego przedszkola, podczas licznych imprez plenerowych na terenie naszego ogrodu. Nadal kontynuujemy Program Małe Ogródki, którego głównym założeniem jest własna hodowla warzyw i zdrowe odżywianie. Działania te korelują się z Programem Szkoły Promującej Zdrowie, w której realizujemy się już 11 lat.

Opis:

Przedszkole wybrało w 2008 roku profil ekologiczno- zdrowotny. Jest to placówka 7- oddziałowa- z czego 2 to oddziały integracyjne.  Posiadamy m.in. certyfikaty: Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie, Szkoły Odkrywców Talentów, Śląskiej Szkoły Jakości we wszystkich obszarach działania, Certyfikat Instytutu Żywności i Żywienia "Zachowaj równowagę" w zakresie odżywiania i krzewienia sportu, Kubusiowych Przyjaciół Natury, Szkoły Bez Przemocy, Certyfikat Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej w Warszawie we współpracy z Muzeum w Bytomiu, Certyfikat Mamo, tato wolę wodę, Certyfikat Bezpieczne Wakacje. Przedszkole otrzymało Główną Ogólnopolska Nagrodę Klubu Gaja "Kryształowej Kropli" za działania proekologiczne w programie Zaadoptuj rzekę.

Budynek przedszkola jest wolnostojący, pięknie otynkowany,  z ogromnym tarasem z balustradą, otoczony bardzo dużym ogrodem i kolorowym placem zabaw. Sale dzieci funkcjonalne, słoneczne, skierowane w stronę ogrodu przedszkola, dobrze wyposażone. Podłogi drewniane- nowy parkiet, okna plastikowe- wymienione. Sale posiadają wyremontowane łazienki. Dodatkowo posiadamy salę gimnastyczną, pełniącą również funkcję sali projekcyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej. Placówka doposażyła i remontowała obiekt w ramach inicjatyw lokalnych oraz w ramach inicjatyw własnych.  Personel przedszkola: kadra pedagogiczna - wykwalifikowana (kilka osób posiada dodatkowe kwalifikacje: j. angielski, logopedia, muzyka, gimnastyka korekcyjna, oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika, edukacja zdrowotna z rehabilitacją, zarządzanie oświatą, matematyka, wychowanie fizyczne, turystyka), jeden z pracowników posiada tytuł doktora; kadra stale się doskonaląca. Realizujemy również projekt unijny "Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach".

Personel administracyjno-obsługowy - fachowo wypełniający swe obowiązki. Bierzemy udział (z sukcesami) w konkursach, przeglądach, akcjach na szczeblu miedzyprzedszkolnym, gminnym, regionalnym i ogólnopolskim oraz w licznych programach ogólnopolskich i własnych. Współpraca z placówkami oświatowymi, kulturalnymi - m.in. owocna współpraca z Zespołem Szkół nr 6 w Tychach, Klubem Seniora, MOSM- em Tychy, MOSiR-em Tychy, Klubem Gaja, Stowarzyszeniem Klub Karate "Goliat", Fundacją „MultiIntegra”, Hospicjum "Cordis", Hospicjum im. Św. Kaliksta,  Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, GKS-em Tychy, Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Historia przedszkola. Przedszkole liczy 65 lat. Na przestrzeni tych lat pełni w środowisku lokalnym rolę ośrodka edukacyjnego, wychowawczego, opiekuńczego i kulturalnego, miejsca zabaw i sportu dla dzieci. Mieści się ono w najstarszym osiedlu w Tychach. W ostatnich latach Przedszkole zostało w znacznym stopniu wyremontowane - głównie wysiłkiem wszystkich pracowników przedszkola, udziałem rodziców oraz pozyskiwaniu sponsorów i udziale w programie inicjatyw lokalnych. W ubiegłych latach wyremontowaliśmy generalnie kuchnię przedszkola, wybudowaliśmy  taras przedszkolny, zmodernizowaliśmy szatnię przedszkola i pomieszczenia administracyjne, otoczenie przedszkola - kostka brukowa, doposażyliśmy ogród, dokonaliśmy licznych nasadzeń, przeprowadziliśmy remont ogrodzenia. Miasto wyremontowało dach, okna, instalacje c.o. oraz elektryczność.
W 2017 roku wyremontowano całą elewację budynku oraz poszerzono parking wewnętrzny, wybudowany własnym sumptem. Do tradycji przedszkola wpisały się już organizowane dla lokalnego środowiska festyny, działalność wolontariacka, charytatywna przedszkolaków i personelu (Adopcja Serca, działania na rzecz Hospicjów, Domów Dziecka, Fundacji), Zielone Przedszkola, a także oczekiwane przez emerytów Spotkania Pokoleń.
Oferta:

Zajęcia programowe.  Podstawa programowa 8.00-13.00 w ramach której realizujemy zajęcia dydaktyczne obejmujące wszystkie obszary pracy, w tym we wszystkich grupach język angielski, rytmikę, zabawy logopedyczne, spotkania ze sztuką i z ciekawymi zawodami, zajęcia teatralno- taneczne, koła zainteresowań oraz bogata działalność sportowa (sekcje: karate, piłki nożnej, Przedszkoliady, szachowa, hokejowa, łyżwiarska). Przedszkole prowadzi szeroko pojętą pomoc psychologiczno- pedagogiczną: grupy integracyjne z udziałem nauczycieli wspomagających- oligofrenopedagogów, zajęcia rewalidacyjne- indywidualne, makaton- alternatywne metody komunikacji, gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną z elementami SI, gimnastykę rehabilitacyjną z elementami SI, Dogoterapię, Hipoterapię, zajęcia z elementami arteterapii i sensoplastyki. PROGRAM. Program wychowania przedszkolnego autorstwa Anny Stalmach –Tkacz i Kariny Muchy „Rozwój- Wychowanie-Edukacja”; w oparciu o podstawę programową realizowane są: Innowacja pedagogiczna "Bajdurkowe opowieści"; własne programy autorskie- „Mali badacze”, „Profilaktyczny program przeciwdziałania agresji i uzależnieniom u dzieci”, „Przygoda z komputerem”," Mały Artysta" „Przygoda z czytaniem”, oraz projekty edukacyjne: „Absolwent”, „Projekt adaptacyjny - z uśmiechem do przedszkola”, „Żyjmy zdrowo- projekt sportowy”, „Mały turysta”, "Pod wspólnym niebem-Polska, Europa, świat". W przedszkolu stosowane są metody i formy pracy zgodne z najnowszymi trendami w pedagogice przedszkolnej. Organizujemy: festyny, pikniki, spotkania z emerytami, comiesięczne spotkania ze sztuką.

Udział w ogólnopolskich programach: "Szkoła Promująca Zdrowie", Zaadoptuj rzekę", " Święto Drzewa", „PoczytajMy”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Adopcja serca”, "Przyjaciele Natury", "Przyjaciele Zippiego"- czyli praca nad własnymi emocjami, "Czyste powietrze wokół nas", "Szkoła Bez Przemocy", "Bezpieczny Przedszkolak", "Zachowaj równowagę"- program      żywieniowy    i        sportowy.

Koła zainteresowań: ekologiczno-przyrodnicze, plastyczne, ruchowe, teatralno-taneczne, sportowe. Bezpłatna indywidualna terapia logopedyczna dla wszystkich dzieci wymagających tej terapii. Katecheza religii rzymsko-katolickiej organizowana zgodnie z wolą rodziców.
Zajęcia dodatkowe :

OFERTA DODATKOWA

Zajęcia dodatkowe nieodpłatne: język angielski również w młodszych grupach, rytmika, gimnastyka profilaktyczna w każdej grupie wiekowej, hokej dla chłopców, zajęcia na lodowisku MOSiR dla wszystkich chętnych, karate we współpracy z Klubem Karate Goliat (opłata składek członkowskich),  piłka nożna dla wszystkich chętnych oraz piłka nożna we współpracy z "Przedszkoliadą", "Młode Wilki", szachy dla chętnych, zabawy logopedyczne w każdej grupie wiekowej, koła zainteresowań. Nasi mali sportowcy są powoływani do drużyn hokejowych i piłkarskich. Wyjazd na Zielone Przedszkole w miesiącu maju lub czerwcu dla dzieci już od 4 roku życia- co roku wyjeżdża ponad 70 dzieci. Organizacja festynów,  pikników, wycieczek autokarowych i pieszych; rozwijanie talentów; spotkania z ciekawymi ludźmi- przedstawicielami różnych zawodów. Comiesięczne spotkania ze sztuką (teatr, filharmonia, muzyka młodzieżowa, zespoły muzyczne itp.), prezentacje umiejętności dzieci na konkursach, występach, turniejach, zawodach. Współpraca z młodzieżą Zespołu Szkół nr 6 na różnych płaszczyznach, przynosząca konkretne efekty wychowawcze.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
PRZEDSZKOLE NR 8 "ZIELONY OGRÓD" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Przedszkole ogólnodostępne 7 oddziałowe- w tym 2 oddziały integracyjne

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 731;