Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole nr 6

Adres: ul. Konecznego 1
43-100 Tychy
pokaż na mapie
Dyrektor: Krystyna Starzec
Strona WWW: przedszkolenr6.tychy.pl
E-mail: p6@oswiata.tychy.pl

Opis oferty:


Przedszkole nr 6 w Tychach powstało w 1984 roku. Organem prowadzącym jest Gmina Tychy. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.  Przedszkole zlokalizowane jest na osiedlu „Karolina” przy ul. Konecznego 1, w okolicy ryneczku.
Mieści się w skrzydle piętrowego budynku Szkoły Podstawowej nr 37. Przedszkole jest dwukondygnacyjne, sale zajęć dla dzieci są dobrze wyposażone, duże, słoneczne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Placówka posiada ogród, w którym znajduje się piaskownica oraz urządzenia rekreacyjno - sportowe. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny. Na osiedlu nie ma zakładów przemysłowych. W przedszkolu funkcjonuje 11 oddziałów, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zatrudnionych jest 44 pracowników, w tym 22 nauczycieli (w tym dyrektor i katechetka) oraz 21 pracowników administracji i obsługi. Przedszkole posiada własną kuchnię,  w której przygotowywane są smaczne, domowe posiłki dla dzieci: śniadania, obiady i podwieczorki.
W ramach profilaktyki zdrowotnej placówka uczestniczy w projekcie „Tyskie przedszkolaki jedzą Eko-warzywa i owoce”, prowadzone są terapie: miodowo - cytrynowa i owocowo - warzywna.

Placówka jest czynna w godzinach 6.00 –17.30.


Oferta:

 

Przedszkole wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarcza wiedzę pedagogiczną i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka. Najważniejszym zadaniem przedszkola jest wielokierunkowe oddziaływanie na wszechstronny rozwój osobowości dziecka. W realizację tego zadania zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-techniczny, jak również rodzice. Rozwój zdolności i zainteresowań dzieci odbywa się na co dzień, nie tylko podczas zajęć dodatkowych, ale przede wszystkim podczas zajęć edukacyjnych, organizowanych przez nauczyciela przedszkola. Dzięki ciągłej obserwacji pedagogicznej oraz bliskim, serdecznym relacjom z dzieckiem, nauczyciel w przedszkolu dobrze zna swoich wychowanków i potrafi właściwie dobrać odpowiednie, skuteczne metody i formy codziennej pracy z dziećmi. Dobra znajomość indywidualnych potrzeb dziecka ma kluczowe znaczenie w planowaniu i podejmowaniu właściwej, ukierunkowanej pracy pedagogicznej. Pobyt dzieci w przedszkolu to również udział w uroczystościach, konkursach, przedstawieniach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi. We wszystkich grupach wiekowych odbywają się zajęcia języka angielskiego i rytmiki, które są bezpłatne. Placówka uczestniczy w realizacji autorskich projektów w ramach Europejskiej Współpracy Szkół i Przedszkoli - eTwinning. Przedszkole posiada certyfikaty: ORE - "Szkoła Odkrywców Talentów" oraz MEN - "Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły".

Przedszkole realizuje dodatkowe programy mające na celu m. in. kształtowanie świadomości zdrowotnej i regionalnej, tolerancji, dbałości o bezpieczeństwo i higienę, zamiłowanie do przyrody, pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, współpracę  z różnymi instytucjami. Efektem tej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością. Raz w miesiącu rodzice mogą korzystać z konsultacji ze specjalistami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Przedszkole organizuje wycieczki, koncerty muzyczne, przedstawienia i teatrzyki dla dzieci. Dzieci objęte są opieką logopedyczną.
Zajęcia dodatkowe :

Zajęcia dodatkowe są bezpłatne, odbywają się poza podstawą programową.
Są to zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty dzieci: plastyczno - techniczne, wokalne, taneczne, sportowe, językowe, recytatorskie, teatralne, przyrodnicze oraz rytmika i zabawy logopedyczne.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
PRZEDSZKOLE NR 6 ogólnodostępny

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 731;