Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole nr 5

Adres: Elizy Orzeszkowej 56
43-100 Tychy
pokaż na mapie
Dyrektor: Beata Czerwińska
Strona WWW: www.przedszkole5.tychy.pl
E-mail: p5@oswiata.tychy.pl

Opis oferty:


Przedszkole Nr 5 zlokalizowane jest na osiedlu "Olga" przy ul. Elizy Orzeszkowej 56 w Tychach. Przedszkole jest 8 - oddziałowe, przeznaczone dla 196 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
Podstawa programowa realizowana od godziny 7:30 do godziny 12:30.Oferta:

Przedszkole Nr 5 mieści się w wolnostojącym nowoczesnym, dużym, jednopiętrowym budynku. W roku 2007 dokonano jego modernizacji: docieplono ściany oraz wymieniono wszystkie okna, a w roku 2013 przeprowadzono modernizację ogrodu przedszkolnego. W 2015 roku zmodernizowano parking przedszkolny oraz pomieszczenia gospodarcze dzięki czemu powstała szatnia, izba regionalna oraz pokój nauczycielski. Uzyskano w ten sposób miejsce na salę gimnastyczną oraz salę zabaw dla dzieci w której znajduje się suchy basen oraz kącik do zabaw tematycznych. Sale zabaw są wielofunkcyjne, jasne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Teren wokół przedszkola jest spokojny, odległy od hałasu miejskiego i zakładów przemysłowych. Placówka położona jest wśród terenów zielonych osiedla. Zatrudnia 38 osób: 21 nauczycieli (w tym dyrektor i wicedyrektor), 17 pracowników obsługi i administracji. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże kompetencje zawodowe: 8 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli mianowanych, 7 nauczycieli kontraktowych i 3 nauczycieli stażystów.


Nasze przedszkole proponuje:
  •  niezmienność (w miarę możliwości) wychowawców, sali zabaw oraz grupy rówieśniczej przez cały okres edukacji przedszkolnej. Dlaczego? Bo wszyscy osiągamy korzyści: stabilność otoczenia oraz zaspokojenie potrzeby poczucia bezpieczeństwa jest niezmiernie ważne, gdyż reguluje cały proces uczenia się. Stworzyliśmy optymalne warunki, podobne do środowiska rodzinnego; nauczyciele mają możliwość oddziaływania na konkretne dziecko przez dłuższy, bo czteroletni okres, co zwiększa możliwości monitorowania przyrostu umiejętności i wiedzy, diagnozowania oraz wyłonienia uzdolnień i zainteresowań konkretnego dziecka.
  • „Dzień otwartych drzwi" oraz „Dzień adaptacyjny w przedszkolu", mają na celu: przygotowanie dziecka oraz rodzica do podjęcia i sprostania nowym rolom i obowiązkom, umożliwienie poznania wychowawców i rówieśników, umożliwienie poznania zasad i norm panujących w nowym środowisku, możliwość wcześniejszego uzgodnienia oczekiwań i sugestii dotyczących pracy z dzieckiem.
  • przyzwyczajanie do zdrowego trybu życia. W każdej sali przygotowany jest mini barek z wodą mineralną. Dzieci w dowolnym czasie, gdy mają taką potrzebę, mogą ugasić pragnienie, a przy tym uczyć się samodzielnego korzystania z mini barku.
  • wielość i różnorodność imprez organizowanych dla dzieci, przy współudziale rodziców.Zajęcia dodatkowe :
W ramach bezpłatnej oferty proponujemy:
  • konsultacje indywidualne dla rodziców prowadzone przez psychologa i pedagoga w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Tychach,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci; istnieje możliwość uczestnictwa rodzica w zajęciach reedukacyjnych,
  • zajęcia z religii (na życzenie rodziców),
  • naukę języka angielskiego (grupy starsze: 2 zajęcia tygodniowo po 30 minut; grupy młodsze 2 zajęcia tygodniowo po 15 minut),

  • zajęcia z rytmiki (2 zajęcia tygodniowo po 30 minut).
Na życzenie rodziców proponujemy: zajęcia sportowe, taniec, naukę gry w hokeja dla dziewczynek i chłopców.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
PRZEDSZKOLE NR 5 Ogólnodostępny

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 731;